OPLZZ projekty

ESF_EU

Projekt CZ.1.04/1.1.02/35.00299 - Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a. s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize

Prvotním impulsem k zapojení se do Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byla snaha společnosti najít nástroj ke zvýšení adaptability zaměstnanců v době hospodářské krize. Na základě této snahy se ke společnosti EPAVA Olomouc, a.s. připojil i partner projektu společnost PAPÍRTISK s.r.o.Vzdělávací aktivity probíhají od února 2010 a ukončení školení se plánuje na listopad 2011. Realizátorem vzdělávacích aktivit je vzdělávací organizace TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s., která nejlépe naplnila požadavky zadané ve výběrovém řízení. Nabídka kurzů, jejich obsah, metody výuky a precizně připravené studijní materiály se shodují s představami společnosti.
Projekt je zaměřen na jednotlivé cílové skupiny, kterými jsou: top management, vedoucí pracovníci, administrativa, obchodníci, tiskaři, technici, dělníci, knihaři. Dle pracovní pozice a pracovní náplně jsou jednotliví pracovníci zařazováni na daná školení. Cílem projektu je zdokonalení zaměstnanců v oblasti manažerských, obchodních, komunikačních a IT dovedností.
Zahájení realizace projektu společnosti EPAVA Olomouc, a. s. a PAPÍRTISK s.r.o. proběhlo dne 1.12.2009. Na internetových stránkách společnosti budou uveřejňovány informace o projektu Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a. s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize, který je spolufinancován ze zdrojů EU. Dne 14. 12. 2009 bylo na dodavatele vzdělávacích služeb vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení bylo ukončeno a byl vybrán dodavatel vzdělávacích služeb. Výhercem se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s. r. o., protože předložila nejlepší nabídku.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00002 - Společensky účelná pracovní místa

V letech 2008 - 2011 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Společensky účelná pracovní místa. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1.2.2011 do 30.6.2011 byla u zaměstnavatele EPAVA Olomouc, a. s. v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na SÚPM částkou 41 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 34 850,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 6 150,- Kč. Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče ve věku nad 50 let, se zdravotním handicapem, neuplatnitelnou kvalifikací nebo dlouhodobě stojící mimo trh práce. Těmto uchazečům tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.